Beszámoló NTP-HTT-16-0024

Pályázati programunk ezúttal is hatékony segítséget nyújtott a régiónkban működő tehetséggondozó szakembereknek a rendszerszerű tehetséggondozás és jó gyakorlatok megismeréséhez, átvételéhez. Szakmai fórumok, Konferencia, team munka, szupervíziók segítették a Konszonancia – tagok és érdeklődő intézmények, szervezetek felkészülését tehetségponttá válásra,  akkreditációra. A hálózatosodást, szakemberek képzését valamint tevékenységünk megismertetését szolgálta  honlapunk működtetése is.

 

A Pályázati programnak köszönhetően Intézményeink, szakembereink, szülők és fiatalok ezúttal is  sokat tanultak a pályázat programjainak köszönhetően. Sikerült Mindenki számára érdekes, nívós  térségi programot kialakítani, Gördülékenyebb lett az információ áramlás, sikerült a Tanács tevékenységét szélesebb körben megismertetni. Szakembereink közössége a közös pályázati programok alatt még inkább összekovácsolódott. A Tanácsunk működésének önkontrolos hatásvizsgálatát teljesebbé tettük, és segítséget nyújtottunk Tehetségpontoknak is saját  hatásvizsgálat elvégzéséhez. Kis településeken (Érpatak, Szomolya )  információkkal, rendezvénnyel segítettük a Tehetségpontok Hálózatába való bekapcsolódást, akkreditáció előtt álló Partner Szervezeteknek is segítséget nyújtottunk. Konferenciánkkal a partneri (társadalmi és gazdasági) támogatói hálózatot fejlesztettük, bővítettük. Szakmai Fórumaink témaválasztásai szintén nagy segítségére voltak tagjaink és induló Tehetségpontok számára a rendszerszerű tehetséggondozás kritériummaiak megismeréséhez. Kisebb szakmai közösségek részére teammunkába való bekapcsolódással, csoportos és egyéni szupervízió keretei között igyekeztünk  a következő lépésekhez segítséget nyújtani.

 

Szakmai fórumok, konferenciánk,  teammunka, megbeszéléseink, szupervíziók témái a résztvevők szerint érdekesek, szakmailag sokat adóak voltak, mindezek mellett feltöltődést is adtak. Ebben nagy segítség volt számunkra a pályázat által biztosított előadói gárda, szerencsésen alakultak a helyszínek, az előző évben még szorosabb együttműködések jöttek létre.

Témák: térségi program kialakítása, önkontrolos hatásvizsgálat, tehetségpontok létrehozásához és akkreditációhoz segítségnyújtás, jó gyakorlatok megismerése, diagnosztika, interdiszciplinaritás, kreativitás és élményszerűség

Programunkat a tervezetnek megfelelően megvalósítottuk meg. Néhány betegség és a résztvevő szakemberek elfoglaltságai, és leterheltségük miatt a tervezetthez képest időpont változtatással voltunk kénytelenek megoldani a programok megvalósulását. Tartalmában és mélységében úgy ítéljük meg, hogy nem csorbult az eltervezett pályázati terv.

Az indikátor adatokat nagyrészt sikerült  tartani : jó gyakorlatok bemutatása nagyobb számban sikerült , új tehetségpontok regisztrációja folyamatban van. Részvevők létszáma programjainkon változó képet mutatott, összességében kiegyenlítődnek a számok.

 

 Vissza a programokhoz

Galéria