NTP – 0015 számú Pályázatunk beszámolója:

Támogatóink a programban : Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Nemzeti Tehetségprogram

Programunk hatékony segítséget nyújtott Régiónkban működő tehetséggondozó szakembereknek a rendszerszerű tehetséggondozás, jó gyakorlatok megismeréséhez. Team munka, szupervízió segítette az intézmények felkészülését tehetségponttá válásra, akkreditációra. A hálózatosodást, szakemberek képzését valamint tevékenységünk megismertetését szolgálták szakmai fórumaink és honlapunk működtetése.

Intézményeink, szakembereink, szülők és fiatalok egyaránt sokat tanultak a pályázat programjainak köszönhetően. A szakembereink közössége a közös pályázati programok alatt még inkább összekovácsolódott. Sikerült közös módszertant kidolgozni a hatásvizsgálatra vonatkozóan. Nyolc jó gyakorlatot mutattak be a tagjaink és az érdeklődő Intézmények is bemutatkoztak.

Szakmai fórumaink megbeszéléseink, konzultációk, szupervíziók programunk szakembereinek visszajelzése szerint igen hatékonynak bizonyultak. Nagy segítség volt a pályázati lehetőség a hatékony és rendszerszerű tehetséggondozásra való felkészülésben – különösen az induló és akkreditációra készülő Tehetségpontoknak. Élményt és sok információt jelentett az akkreditált kiváló szervezeteknek is.

Szakemberek, közreműködők, szülők, fiatalok, sajtóvisszhang, társadalmi – gazdasági partnerek elismeréssel szóltak a rendezvényeinkről. Konferenciánknak komoly szakmai visszhangja volt. A megjelentek rendezvényünk színvonaláról, az előadók felkészültségéről, a korszerű információ -szerzés lehetőségéről elismeréssel nyilatkoztak.

 

 Vissza a programokhoz